Główny funkcjeKrytyczne determinanty wzrostu gospodarczego kraju

Krytyczne determinanty wzrostu gospodarczego kraju

Krytyczne determinanty wzrostu gospodarczego kraju

Powiązanymi ze sobą czynnikami bezpośrednio wpływającymi na tempo wzrostu gospodarczego jest wzrost realnego produktu krajowego brutto gospodarki. Istnieją różne determinanty wzrostu gospodarczego. Poniżej wymieniono niektóre z kluczowych czynników, które determinują tempo wzrostu gospodarczego kraju:

Dostępność zasobów ludzkich

Odnosi się to do jednego z podstawowych czynników wzrostu gospodarczego kraju. Dostępność jakości i ilości zasobów ludzkich może bezpośrednio wpływać na tempo wzrostu gospodarczego. Jakość zależy od jego umiejętności, wyszkolenia, kreatywności i innowacyjności oraz poziomu wykształcenia. Jeśli kraj ma wykwalifikowane i wyszkolone zasoby ludzkie do wykonywania prac rolniczych w Nowej Zelandii, wówczas tempo wzrostu gospodarczego będzie wyższe. Natomiast niedobór wykwalifikowanych zasobów ludzkich i mniejsze znaczenie utrudnia rozwój gospodarki. W związku z tym należy zapewnić krajowi odpowiednią liczbę z wymaganymi umiejętnościami i zdolnościami zasobów ludzkich, aby osiągnąć lepszy wzrost gospodarczy.

Ilość dostępnych zasobów naturalnych

Obejmują zasoby, które naturalnie istnieją. Zasoby naturalne występują na lądzie lub pod ziemią. W większym stopniu wpływają na gospodarkę kraju. Na lądzie zasoby obejmują; woda, rośliny i krajobraz. Mamy podziemne zasoby; metale i niemetale, ropa, gaz ziemny i minerały. Warunki klimatyczne i środowiskowe decydują o zasobach przyrodniczych danego powiatu. Kraje z dużą ilością zasobów naturalnych cieszą się lepszym wzrostem gospodarczym niż kraje z niewielką ilością zasobów naturalnych. Właściwe wykorzystanie lub eksploatacja takich zasobów zależy od możliwości zasobów ludzkich, technologii i dostępności środków finansowych. Kraj z wykwalifikowaną i wykształconą siłą roboczą oraz cennymi zasobami naturalnymi napędza gospodarkę na ścieżkę wzrostu.

Dostępność kapitału

Obejmuje to grunty, maszyny, energię, transport, budynki i środki komunikacji. Nabycie wszystkich tych produktów wytworzonych przez człowieka określa się mianem tworzenia kapitału. Zwiększa dostępność kapitału na pracownika, a w konsekwencji zwiększa stosunek kapitału do pracy. W rezultacie wzrasta wydajność pracy, co ostatecznie prowadzi do wzrostu produkcji i wzrostu gospodarki.

Poziom rozwoju technologicznego kraju

Jest krytycznym czynnikiem wpływającym na rozwój gospodarki. Polega na zastosowaniu naukowych metod i technik produkcyjnych. Technologię można również traktować jako rodzaj i rodzaj narzędzi technicznych wykorzystywanych przez daną ilość pracy. Zwiększona technologia w hrabstwie pomaga zwiększyć produktywność przy ograniczonej ilości zasobów. Kraje o ulepszonym rozwoju technologicznym zwykle mnożą się w porównaniu z krajami, które mniej koncentrują się na rozwoju technologicznym. Dobór odpowiedniej technologii również odgrywa kluczową rolę w rozwoju gospodarki. Jednak brak odpowiedniej technologii może skutkować wysokimi kosztami produkcji.

Czynniki społeczno-polityczne

W rzeczywistości czynniki społeczne i polityczne znacząco przyczyniają się do wzrostu gospodarczego kraju. Czynniki społeczne obejmują; zwyczaje, tradycje, wartości i wierzenia oraz w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju gospodarki. Na przykład społeczeństwo z konwencjonalnymi przekonaniami i przesądami może wahać się przed przyjęciem nowoczesnych sposobów życia w nowych pracach rolniczych w Nowej Zelandii, co utrudnia osiągnięcie rozwoju. Z drugiej strony czynniki polityczne, takie jak udział rządu w formułowaniu i wdrażaniu różnych polityk, mogą również mieć istotny udział we wzroście gospodarczym.

Kategoria:
Jak sprawić, by Twoje podwórko było bardziej przyjazne dla zwierząt
Riomaggiore – Miasto, które po prostu trzeba odwiedzić!